Hva skjer hvis jeg får en bot med leiebilen? 

 

Hvis du får en bot mens du kjører/bruker leiebilen, anbefaler vi at du betaler denne selv. Dersom boten blir sendt direkte til Enterprise og vi må betale denne, sender vi et krav på hele beløpet pluss et gebyr på 375 kroner.  

 

Tilbake til FAQ