Hvilke land kan jeg kjøre i?

 

Du kan kjøre leiebilen i alle vesteuropeiske land. Det vil si at du ikke kan kjøre bilen i Estland, Latvia, Litauen, Russland, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn eller Slovenia. Skal du kjøre utenfor Norges grenser må du kjøpe veihjelpsforsikringen hos Enterprise. Denne koster 30 kroner per dag. 

 

Tilbake til FAQ