MILEPÆLER

1995

Enterprise åpner den første flyplassavdelingen ved Denver internasjonale lufthavn. Selskapet har mer enn 250 000 kjøretøyer i tjeneste.

1995