MILEPÆLER

1993

Enterprise åpner det første internasjonale kontoret i Windsor i Canada. På dette tidspunktet har selskapet mer enn 200 000 utleiekjøretøy og 1500 utleiesteder. Ett år senere, i 1994, åpnes det første europeiske kontoret i byen Reading i England.

1993