MILEPÆLER

1962

Jack lyttere til kundene og hører at de har behov for å leie bil når bilene deres er på verksted. Executive Leasing Co. tilfører en forretningsavdeling for bilutleie med en bilpark bestående av 17 kjøretøyer. Selskapet starter også opp en avdeling for salg av biler.

1962