MILEPÆLER

1957

Med syv biler og en følelse av at kundene vil ta imot det nye konseptet med å leie automobiler, grunnlegger Jack Taylor selskapet Executive Leasing Company i St. Louis.

1957